Dammig luftupplevelse

Dag efter dag, liksom att vara som på arbetsplatsen, är vi omgivna av olika yttre substanser, som lägger stor vikt vid nära handling och tillstånd. Förutom de grundläggande restaureringarna, såsom: plats, temperatur, befuktning av platsen, medan den rätta, fortsätter vi att skapa vidare med olika gaser. Luften vi andas är inte helt ren men dammig, naturligtvis, i återstående grad. Före pollinering i dammkonstruktioner har vi en chans att behålla oss själva med hjälp av masker med filter, även om de ligger inom andra faror, som ofta inte är lätt att upptäcka. Dessa inkluderar särskilt giftiga ämnen. Du kan vanligtvis avmaskera dem med enheter som en giftig gassensor, som upptäcker skadliga element från atmosfären och informerar om deras närvaro, vilket informerar oss om hotet. Tyvärr är denna fara extremt farlig, på grund av att vissa gaser när till exempel kolmonoxid är luktfria och ofta leder deras närvaro i sfären till allvarliga skador på hälsa eller död. Förutom kolmonoxid hotar de oss och andra ämnen som detekteras av sensorn, som ett bevis på sulfat, som i en hög koncentration är liten och leder till snabb förlamning. Nästa giftiga gas är koldioxid, lika farlig som den var och ammoniak - en gas som uppträder naturligt i luften, men i en mer farlig koncentration är det farligt för män. Detektorer av giftiga ämnen kan hittas som ozon och svaveldioxid, vilket är alkoholen är dum än luft och inkluderar en önskan att snabbt fylla området som omges av marken - så det är i form som vi utsätts för fenomenet av dessa delar, bör sensorer lokalisera i en bekväm plats så att han kunde känna hot och informera oss om det. Andra giftiga gaser som sensorn kan beundra oss med är frätande klor samt högt giftigt vätecyanid och lätt löslig i vatten, skadlig väteklorid. Det är värt att sätta en giftig gassensor.