Halso och sakerhetskrav pa skonhetssalongen

ATEX är en rättsakt från Europeiska unionen som reglerar kraven på säkerhet och hälsokontroll, som måste uppfyllas av varje produkt som är avsedd för åtgärder i potentiellt explosiva områden. Den senaste informationen, efter harmoniseringsarbetet i de redan befintliga ATEX 2014/34 / EU-standarderna träder i kraft från 20 april 2016, måste allt arbete ha följande märkning:

https://k-actives.eu/se/

1. CE-märkning, 2. identifikationsnummer för enheten som utfärdade certifikatet, 3. explosionssäker symbol, 4. explosiongrupp, 5. anordningskategori, 6. explosionskyddstyp, 7. explosion undergrupp, 8. temperaturklass.Varje maträtt måste konstrueras så att den inte utgör någon fara under produktionen. Utfärdandet av ett certifikat av auktoriserade organ (t.ex. UDT-CERT, ITG KOMAG, OBAC - Testing and Certification Center Ltd Gliwice är kopplat till följande procedurer: 1. EG-typundersökning - för att bekräfta att enheten uppfyller de väsentliga kraven direktiv, 2. produktionskvalitetssäkring - förfarandet för godkännande av kvalitetssystemet, vilket gör att produkten kan CE-märkas och utfärda en försäkran om överensstämmelse, 3. produktverifiering - förfarandet för frågor och värden för varje effekt som produceras som en bestämning av överensstämmelse med direktivet, 4. produktkvalitetssäkring - förfarandet det använda kvalitetssystemet, inklusive slutlig kontroll och kontroll av produkter, 5. samtycke med den anställda - ett förfarande för att utföra lämpliga tester för varje tillverkad artikel av tillverkaren, vid den anläggning som ger sitt samtycke med kunden som anges i EG-typundersökningsintyget och de förväntade principerna som beskrivs, 6. intern produktionskontroll - förfarandet för att förbereda teknisk dokumentation av utrustning, dokument bör lagras under en period av tio år från det att den sista kopian producerades, 7. inlämnande av teknisk dokumentation till den anmälda valutan i lagringsdesignen, dokumentationen ska ha en allmän beskrivning, design, ritningar, diagram, beskrivningar, förteckning över standarder, test- och beräkningsresultat, försäkran om överensstämmelse, 8. verifiering av enhetens produktion