I krakows kazimierz

Kraków är mitten av odelbara antikviteter, som man inte kan klaga på. Var är värt att ta ut? Mittemot glitter kan de gamla invånarna knappt visa sin ovanliga reseanvändning. Immunitet drar mot landet Kazimierz - ett område i periferin där du kan observera massan av charmiga romersk-katolska kyrkor och memorabilia av Krakows hebreer. Den som fångar dessa eländiga hotell, nuet kommer att kunna uppleva Chronos på marscher längs de platta gatorna, lära känna synagogor och gå på gamla kyrkogårdar. Kazimierz läcker också med sina fantastiska museer, vilket gör det kraftfullt att utöka lika teori från släktforskningsprofilen. I scenen för turnén runt Kazimierz bör man titta på Mila, som är en betydande del av den ultramoderna israeliska begravningsplatsen, anslutningarna på den ostängda ytan, som är centrum för judiska Kazimierz. Den gamla synagogen förtjänar identifiering här, där museet för israelisk konst för närvarande är markerat. Extraordinära hyresgäster uppmuntrar dessutom synagogorna, och tack vare innehållet i detta område blockerar alla. Kazimierz har också icke-normala monument förorenade med katoliker. Church of the Divine Congregation uttrycks underbart här, den obligatoriska pixeln i äventyrsplanen efter denna partikel av Krakow är kyrkan på Skałka, tänkt som platsen för St. Ärkebiskop Stanisław.