Kassaregister den 1 maj czestochowa

Jordning är den viktigaste punkten för full elektrisk. Alla tycker att det inte finns någon spänning i jordningsprocesserna, och att det inte borde finnas någon elektrisk ström som flyter i dem, även om det bara är annorlunda .... I varje hem eller där finns det hundratals meter jordningsledningar, men för vilket ändamål? Är det på grund av att plattan är jordad använder inte trafik i den, när inget är anslutet till det? Hur viktigt är det att jorda hela elinstallationen? Om du vill lära dig om reaktionerna på dessa studier, läs den här texten till den enskilda änden.

Vad tyder på att den elektriska installationen är jordad? Ett bra svar finns i en fråga, men vi kommer att förklara det mycket som vi har det. Nu i varje hus, där det finns uttag i anslutning till fas- och nolledaren, görs även jordningstrådar. De påverkar inte på något sätt enskilda enheter. Det finns samma skyddsprocesser som vanligtvis är i hemväxlaren, och därifrån dirigeras till ett metallelement som är direkt anslutet till marken. Vilket syfte är grundat? Som vi nämnde tidigare är jordning ett skyddssystem som har vridit i sina egna installationer i många år. En annan anledning till att justera jordning är arbetsförhållandet, eftersom tack vare detta är de fulla rätterna som kommer in i växten ordentligt fungerande. Om du vill få den här typen av ledningar måste du tänka att de behandlar nya tecken. PE är det enklaste - den skyddande ledaren, som innehåller gulgrön färg och PEN, som är en neutral ledare som har en skyddsfunktion. Ledningen innehåller blå. Även uttag som inte har en jordstift är deras sätt att skydda mot elektrisk stöt. Vanligtvis har sådana pluggar ett märke (två överlappande rutor, vilket innebär att de inte behöver jordas.